Filma dig bättre!

För att utveckla sin rörelseförmåga och förmåga att reflektera över sina prestationer måste eleverna ges tillfälle att göra det. Husensjöskolans idrottslärare var på besök idag för att se hur vi arbetar med digitala hjälpmedel i idrottsundervisningen. I de yngre åldrarna fokuserar jag mest på att skapa en vana för reflektion och arbete med digitala hjälpmedel för eleverna. Dagens pass bestod av boxercise för treorna. Jag har vid tidigare tillfälle filmat dem i just boxercise för att de ska se hur de utför angivna rörelser och hur de håller takten. Resultatem då blev häpnadsväckande då skillnaden från första till andra gången de utförde var stor. Att se sig själv utföra något gör att det är lättare att förbättras. Idag fick varje par en iPad som de skulle använda till att filma sig själva och att reflektera utifrån tre frågor (se bilden).
När något nytt introduceras i undervisningen tror jag på att det ska vara relativt lätt och lustfyllt. Instruktionerna ska vara få. Uppgiften eleverna fick idag var att utföra 8 raka slag och därefter göra x-hopp samtidigt som de filmades. Det är rörelser som elverna gjort innan. Efter två minuter skulle de kolla på filmen och reflektera över sin prestation tillsammans. Därefter fick de återupprepa och göra det bättre. I trean handlar det för min del att skapa en vana. Jag kontrollerar inte vad eleverna pratar om utan ser till att de följer anvisningarna i det stora hela. Jag tror ändå att eleverna på något sätt kommer att reflektera över det de gör. Det är svårt för dem att inte kommentera det de ser på filmen. När de sedan blir äldre kommer de både vara vana att använda digitala hjälpmedel och att reflektera över sin prestation. Det är så vi når framgång!