10 steg fram och 5 tillbaka

10 steg fram och sen 5 tillbaka. Det är så känslan är när jag tänker tillbaka på hur hälsoarbetet sett ut sedan jag började på Drottninghögsskolan för två år sedan. Från att ha tagit över ett arbete där det inte fanns någon idrottslärare till att ha drivit hälsoarbetet och idrottsundervisningen framåt känns det förhållandevis bra.
Vi har kommit en bit på vägen i skolans hälsoarbete, men jag kommer nog aldrig känna att jag är helt nöjd. Personalomsättning gör att vi nästan får börja om varje termin. Men är det så villkoren är så är så kör vi på det. För att titta tillbaka i backspegeln så fanns följande processer igång förra läsåret: - sexorna planerar läsåret utifrån kunskapskraven i idrott och hälsa. Planeringen följs av alla årskurser. - sexor ledde fritidsbarn i idrottshallen - pulsträning i alla klasser i mellanstadiet - motionscyklar i klassrummet som eleverna använde bla när de läste och kollade en film i dåvarande trea. - walk and talk-möten när vi hade samtalsgrupper i personalen - genrepedagogik kombinerad med pulsträning och ikt i dåvarande sexa. - praktisk teori i dåvarande sexa. Vi gjorde det teoretiska i idrott och hälsa praktiskt genom film, teater och dans. - genrepedagogik, ikt och idrott kombineras - hälsoprojekt på fritids där bla.a samarbeten med Dalhem ingår - eldins fotbollsskola efter skoltid - rastvagn och rastlekar - zumba för elever och personal
Och var är vi idag? - sexorna planerar läsåret utifrån kunskapskraven i idrott och hälsa. Planeringen följs av alla årskurser. - genrepedagogik kombinerad med pulsträning och ikt i nuvarande sexa. Femmorna är i uppstartsfas. - motionscyklar i klassrummet som eleverna använde bla när de läser och kollar film i nuvarande fyra. - extra teori med genrepedagogik och ikt kring idrott och hälsa i sexan - genrepedagogik, ikt och idrott kombineras och har utvecklats. Eleverna är mer förtrogna med kombinationen och i ettan blir det en naturlig del av undervisningen redan från början - eldins fotbollsskola efter skoltid - hälsoprojekt på fritids där bla.a samarbeten med Dalhem ingår - pulsträning har påbörjats med treorna. - sexor leder ettor. Tanken med arbetssättet är att ettorna får stöd i både den praktiska och den teoretiska delen där sexorna vägleder dem. Sexorna övar ledarskap och utvecklar sitt språk - treor och ettor har idrott tillsammans en gång i veckan. Anledningen är att eleverna ska lära av varandra. Treorna ska öva sitt ledarskap och får agera förebilder. - tvåorna är i en inledningsfas där de har 30 extra minuter inlärning i utemiljö - tre veckors intensivsimning i sexan
Känslan är att vi är igång, men vi behöver komma längre! Vad är då nästa steg? Kanske är det något av följande? - klassrum anpassade för rörelse; ståbord, balansbollar att sitta på, pedaler under borden, white boardtavlor på alla väggar. - uteklassrum och utelektioner - brain-breaks - praktiska teorilektioner Jag är redo! Är ni redo? Men då kör vi!

Samarbete, rörelse och utepedagogik på Fritids! Pokemon GO "Gröna fritids-style" :)

Vi på gröna fritidshemmet satsar på att ha en utedag i veckan då vi lämnar skolområdet för att ha olika aktiviteter. Första gången hade vi Pokemon Go, där eleverna delades upp i tre grupper för att genom samarbete i sin respektive grupp leta rätt på så många pokemons som möjligt som gömt sig i ett litet skogsområde. Det var oerhört kul att se hur eleverna pratade ihop sig, spred ut sig och sprang fram och tillbaka i det lilla skogsområdet i jakten på pokemons.
Steg 2 sker veckan efter då vi i grupperna ska få kasta pokebollar i rockringar för att fånga in de pokemons som grupperna hittat.
0 kommentarer
publicerat i Allmänt, Projekt;
Taggar: #drottninghog, #drottninghögsskolan, #idrottochhälsa, Anton Rehnberg Manglaris, fritids, samarbete, utepedagogik

Hälsoarbete under sommarlovet

När en del av barnen lämnade skolan i juni var det för att först några månader senare återvända efter ett långt sommarlov hemma. För ett gäng andra elever var det istället dags för sommarfritids. Under sommaren har vi på Drottninghögsskolan inte tagit något sommarlov från häloarbetet som vi bedriver och ett flertal hälsoinriktade aktiviteter har varit igång för eleverna på sommarfritids. Först och främst har en stor sommarsatsning på simundervisning varit igång under hela sommarlovsperioden med projektnamnet sommarsimsskolan. Där har ett gäng elever nu nått en nivå som motsvarar skolverkets läroplan för simkunnigheten i ämnet idrott och hälsa. Dessutom har de dessa dagar utan tvivel nått upp till en fysisk aktivitet på minst 30 minuter. Utöver sommarsimskolan har vi dessutom haft en fotbollsturnering för fritidshem som vi anordnade på skolan, där elever från två andra skolor i Helsingborg deltog. Mycket skratt, roligt fotbollslir och umgänge med elever från andra områdena av Helsingborg genomsyrade dagen. Detta var två saker bland många fler av hälsoinriktade aktiviteter vi sysslat med på sommarfritids.
0 kommentarer
publicerat i Allmänt, Projekt;
Taggar: #drottninghog, #drottninghögsskolan, #hälsa, #idrottochhälsa, Anton Rehnberg Manglaris, Eldin karisik, Fotbollsskola, fysisk aktivitet, simning
Visa fler inlägg