Mer idrott på fritids

Utöver de aktiviteter i idrottshallen som 6:orna på skolan håller för fritidsbarnen, så satsar nu fritshemmet på att nyttja idrottshallen i större utsträckning. Det som erbjuds är lekar, sporter och egna aktiviteter som de större barnen kan hålla i själva.
 
Fritidsbarnen har tyckt det varit superkul att få vara mer i idrottshallen och dessutom har gruppdynamiken förbättrats!
 
 

IDROTTSDAG!

Under onsdagen och torsdagen vecka 40 hade Drottninghösskolan idrottsdagar, där elever från femte och sjätte klass anordnade aktiviter i idrottens tecken för tvåorna och treorna på skolan. Under några timmar både på onsdagen och torsdagen kunde man se elever dansa i takt i idrottshallen och på skolgården hoppade elever med hopprep, kastade med bollar och sprang ikapp. Dagarna bjöd på mycket spring, skratt och glädje. En positiv grej för hälsoarbetet på Drottninghögsskolan! 

Aktiv inlärning

 
Du känner säkert till att att inlärning ökar vid rörelse. Jag hittade en länk om ståbord för barn i skolan där det även finns "trampor" till. Det är perfekt framför allt för hyperaktiva barn.
 
Checka in borden här:
http://www.msn.com/en-us/video/p/kids-are-now-using-standing-desks/vp-AAfpIBK
 
Visa fler inlägg