Tre i rad

Idag dammade jag av en klassiker som jag körde mycket på min praktik. Eleverna fick unde tio minuter spela tre i rad. Övningen kombinerades med intervallträning.

Övningar till smileloppet

Ordsamling: Syfte: intervallträning och att lära sig expertord/ämnesord Genomförande: skriv ner alla ämnesord fyra gånger som eleverna ska använda. Lägg dem i fyra hinkar. Fördela eleverna i fyra grupper. Eleverna ska sedan en i taget i varje lag springa och ta en lapp. Aktiviteten pågår under en viss tid. När du bryter leken går eleverna in och använder orden i ett sammanhang. Eleverna kan antingen skriva meningar eller berätta muntligt. Variation: be eleverna hitta på variationer av aktiviteten. Eller utmana dig själv i att göra det!

Övningar till smileloppet

Stafett: Syfte: intervallträning, samarbete och frågesport Förberedelse: skriv ner 16 frågor om det berörda ämnet. Genomförande: dela in klassen i fyra grupper och dela in frågorna i fyra lådor. Alla elever springer fram och läser en fråga ur hinken och springer sedan tillbaka och diskuterar svaret. Svaret skrivs ner på en lapp. Därefter upprepas processen tills alla fyra frågor besvarats. Eleverna byter sedan led och får fyra nya frågor. Processen upprepas till alla grupper svarat på frågorna. Variation: eleverna kan skriva frågor. Använd ett program (fråga Anna) på iPaden som rättar svaren direkt. Då kan du även ha extrarunda för fel svar.
Visa fler inlägg