Kamratbedömning & egna danser

Under en period har skolans femmor arbetat med takt och rytm. De har provat på bla boxercise, zumba och afro. Deras uppgift har varit att skapa en egen dans i smågrupper. Idag fick de visa upp sina danser för varandra. Klassen agerade publik och fick ge feedback på danserna via Google classroom. Många av danserna var riktigt bra!
Eleverna lär sig att använda som kropp till takt och rytm, dansa samt att resonera kring hälsa.

Skapande av egna bollekar

Idag fick sexorna i uppgift att skapa egna bollekar/bollspel. Under en tid har vi arbetat med spel och för att eleverna skulle visa sina kunskaper fick de i grupp skapa egna bollspel som de övriga i klassen fick prova. Eleverna fick matriser att utgå ifrån och för att nå det högsta betyget skulle de skapa ett spel som fungerade på övriga deltagare, gav möjligheter till att välja flera olika strategier och att det fanns olika nivåer i spelet. Elevernas spel kommer i fortsättningen användas i andra klasser eftersom de höll så hög nivå. När alla är provade kommer jag be eleverna att lägga ut dem på bloggen.

Exittickets om skadeförebyggande

Idag pratade vi om skadeförebyggande i idrott och hälsa fyran. Eleverna fick i början av lektionen information om hur man undviker skador på lektionerna. När de skulle avsluta lektionen fick de lämna exittickets till mig som bevis för vad de lärt sig.
Visa fler inlägg