utvärdering #drottninghögsskolansdancebattle

 
Här följer svaren från lärarnas enkät.
 
1. Hur upplevde du Dansbattlet?

Det upplevdes positivt av samtliga svarande. Det som betonats är att det varit strukturerat, skapat glädje och att eleverna fått träna olika färdigheter.

 2. Hur upplevde eleverna Dansbattlet?

Vissa har skrivit att eleverna var nervösa inför battlet. Någon klass var gnällig innan. Under själva battledagen var det positivt av alla involverade. Det var mycket glädje.

3. Vad kan du (och din grupp) ta med dig från Dansbattlet? 
 
Flera har betonat att de (åter)fått sin lust att röra sig till musik i klassrummet. Sammanhållningen har blivit bättre. Det har blivit en vi-känsla. Eleverna har växt både på gruppnivå och individuellt.
 
4. Vad kunde/kan göras bättre? 

Det som kan förbättras är att eleverna får öva mer, tyckte någon. Det kunde ha varit längre. Någon önskade mer struktur vid ankomst till hallen. Det har funnits önskemål från flera att pedagogerna borde delta.

5. Vad var bra? 

Det som var bra var att alla elever blev inkluderade, har flera påpekat. Det skapade en sammanhållning på skolan som gjorts med enkla medel. Eleverna var engagerade och stöttade och respekterade varandra. 

Dancebattle

 
 
Ett dancebattle är avverkat. Eller snarare;Drottninghögsskolans dancebattle är avverkat. För att summera våra tankar i en mening så skulle det nog vara "Det HÄR är Drottninghög"!. Det här är den bilden vi vill ge av Drottninghög. Visst har vi alla brister och problem som vi ska förhålla oss till, men när det väl gäller så levererar vi. Det är så här vi förenar oss. Det HÄR är Drottninghög!
 
   300 barn uppdelade på två heat. Alla dansbattlar i klasserna 1-6. Ettorna battlar mot tvåorna, treorna mot fyrorna och femmorna mot sexorna. Alla deltar i de tre danserna som är en minut långa och sen turas klasserna om att dansbattla. Konceptet är enkelt. Alla deltar för att förena skolan. Eleverna har ett tydligt mål de strävar mot och de tränar på skoltid. Och sexorna levererar danser till alla klasser, förutom femmorna. För femmorna klarar lätt att göra en egen koreografi. Eleverna har övat på idrottslektioner och vissa även i klassrummet. Genom dansen har elever hamnat i en gemenskap som de kanske inte hamnat i annars. Vissa har funnit motivation till att dansa, medan andra redan älskat att dansa. Genom dansen når vi fler elever som får ökad lust till fysisk aktivitet. För en sak är säker; Alla vill ingå i (dans)gemenskapen!
  
  Och sen var dagen här. När allt skulle levereras med finess. Publiken var på plats. Kamerafolket från sexan som filmade från olika vinklar var på plats. En konferencier som fick rycka in med fem minuters varsel var på plats. Allt var på plats. När dancebattlet drog igång var det inget snack om saken. Alla var där för att leverera sin dans och för att stötta varandra. För som vi skriver "Det HÄR är Drottninghög". Här dansar vi, här stöttar vi och här umgås vi och vi gör det genom dans. Vi skapar trygghet och motivation med dansen. Vi förenar olika kulturer genom dansen. Och när vi upplever problem; Ja, då kan vi ta till dansen. För dans förenar. När man dansar så är man inte olik. När man dansar så har man kul, man stöttar varandra och man umgås. Man har ett mål! När dancebattledagen är kommen så vet du att om alla andra i klassen dansar, så väljer ingen att stå utanför. Alla vill va en del av gemenskapen. Och kom ihåg... Det HÄR är Drottninghög!
 
För att ta del av dagen så kika in på @healthdrottninghog på instagram!
   
0 kommentarer
publicerat i Allmänt
Taggar: #drottninghögsskolan, #drottninghögsskolansdancebattle, #marksiegbahn

FebruariKrönikan - Har du ett boostteam?

Vem ingår i ditt boostteam? För du har väl ett boostteam? Om inte, så är det dags att skaffa ett! Jag ser alltid till att ha flera boostteam omkring mig både privat och på arbetet.
Nu kanske du undrar vad är ett boostteam innebär? Det är en person,eller flera, som du har omkring dig som får dig att känna dig bra och framgångsrik. Även om jag inte är framgångsrik, så får jag en känsla av det när jag blir boostad. Det är ett fantastiskt sätt att få sig själv att känna sig bättre än vad man egentligen är.
Ni kanske funderar över varför jag väljer att skriva om hur jag blir boostad?Under det senaste halvåret har media uppmärksammat föräldrar, politiker och andra allmänna tyckare som uttalat sig negativt om ämnet idrott och hälsa. Det har raljerats om att man filmar elever hejdlöst utan anledning, att idrott och hälsa handlar om att mäta resultat och att ja - vad är det som tyckarna inte har en åsikt om? Ja, de har sällan något konstruktivt och positivt att tillföra.
I mitt yrke som lärare i idrott och hälsa ska jag varje vecka inspirera och entusiasmera runt 220 elever. Jag träffar dem två timmar i veckan i deras undervisning och ska ha tid för alla. Varje dag ser jag fram emot att träffa alla elever och en av de uppgifterna jag gillar mest med mitt yrke är att klura på hur jag ska lyckas att motivera dem. Jag tror att grunden i att motivera andra är att ha motivation själv. Hur ska jag annars kunna motivera andra? Nyckeln för mig är att oavsett var jag jobbar och hur jag jobbar skapa ett boostteam. Det är sällan svårt. Det kryllar av positiva människor på en skola. I varje klass finns det alltid flera elever som är det där extra positiva till lektionerna på ett sätt som smittar av sig. Man märker snabbt vilka de är. Jag ser till att lära känna dem först av alla och ser till att bygga en relation med dem. Jag umgås med dem på rasterna, när de äter eller på fritids. När vi har en relation som är positiv så ser vi till att vi smittar alla andra efterhand. Det är för övrigt ett perfekt sätt att umgås med sina kollegor också. Fördelen med ett boostteam är att det varken kan bli för stort eller för litet. Och fördelen med ett boostteam är det är hundra procent inkluderande. Alla kan ingå! Det fungerar dessutom åt båda hållen!

 


Att vara lärare i idrott och hälsa ger mig optimala förutsättningar till att skapa ett boostteam bland och med eleverna. Jag har som vana att skapa största boostteamet bland sexorna. De är äldst på skolan, har mognat och kan ta stort ansvar. Det innebär att de kan fungera som förebilder för yngre elever. När jag jobbar med sexorna har vi väldigt kul tillsammans, vilket är grunden med ett boostteam. De som vill ingår i teamet. Det som våra sexor gör är de leder våra fritidsbarn i olika idrottsaktiviteter. De har även varit ledare under flera lektioner för yngre elever. Och nyligen har de gjort danser till våra elever i 1-4. Danserna ska användas i #drottninghögsskolansdancebattle där alla på skolan dansar.
Boostteam är alltid produktiva. När jag har boostteam så får de mig att tänka nytt i ämnet idrott och hälsa. Med boostteam har jag alltid en garanti för att kunna förnya och förädla ämnet. Jag försöker se till att göra varje läsår på ett nytt och förbättrat sätt. Och har jag ett boostteam så finns garanterat entusiasmen att det görs. När samhället och eleverna förändras efterhand ska även lektionerna präglas av det.
Av någon anledning så är det naturligt att vissa ger sig på idrott och hälsa. Hur ofta är det någon minns tillbaka på hur so-lektionen eller mattelektionen var och sedan uttalar sig i tidningen? Och visst, vill man göra det och får ut något av det så kan tyckarna fortsätta. För under tiden som tyckarna sprider sina tankar som fakta så växer sig ämnet idrott och hälsa starkare och starkare. Det finns mer forskning som visar hur viktigt ämnet är för inlärning och ingen kan undgå hur viktigt ämnet är.
När jag tar på mig min teflontröja låter jag åsikterna flöda, men det mesta rinner av mig. Jag och mina boostteam njuter av att vara på skolan och hur idrott och hälsa sprids i alla hörn. Om du inte blivit smittad av ett boostteam än så kommer du snart att bli det! Det är dags att sprida lite rörelseglädje!

Visa fler inlägg