utvärdering #drottninghögsskolansdancebattle

 
Här följer svaren från lärarnas enkät.
 
1. Hur upplevde du Dansbattlet?

Det upplevdes positivt av samtliga svarande. Det som betonats är att det varit strukturerat, skapat glädje och att eleverna fått träna olika färdigheter.

 2. Hur upplevde eleverna Dansbattlet?

Vissa har skrivit att eleverna var nervösa inför battlet. Någon klass var gnällig innan. Under själva battledagen var det positivt av alla involverade. Det var mycket glädje.

3. Vad kan du (och din grupp) ta med dig från Dansbattlet? 
 
Flera har betonat att de (åter)fått sin lust att röra sig till musik i klassrummet. Sammanhållningen har blivit bättre. Det har blivit en vi-känsla. Eleverna har växt både på gruppnivå och individuellt.
 
4. Vad kunde/kan göras bättre? 

Det som kan förbättras är att eleverna får öva mer, tyckte någon. Det kunde ha varit längre. Någon önskade mer struktur vid ankomst till hallen. Det har funnits önskemål från flera att pedagogerna borde delta.

5. Vad var bra? 

Det som var bra var att alla elever blev inkluderade, har flera påpekat. Det skapade en sammanhållning på skolan som gjorts med enkla medel. Eleverna var engagerade och stöttade och respekterade varandra. 

Dancebattle

 
 
Ett dancebattle är avverkat. Eller snarare;Drottninghögsskolans dancebattle är avverkat. För att summera våra tankar i en mening så skulle det nog vara "Det HÄR är Drottninghög"!. Det här är den bilden vi vill ge av Drottninghög. Visst har vi alla brister och problem som vi ska förhålla oss till, men när det väl gäller så levererar vi. Det är så här vi förenar oss. Det HÄR är Drottninghög!
 
   300 barn uppdelade på två heat. Alla dansbattlar i klasserna 1-6. Ettorna battlar mot tvåorna, treorna mot fyrorna och femmorna mot sexorna. Alla deltar i de tre danserna som är en minut långa och sen turas klasserna om att dansbattla. Konceptet är enkelt. Alla deltar för att förena skolan. Eleverna har ett tydligt mål de strävar mot och de tränar på skoltid. Och sexorna levererar danser till alla klasser, förutom femmorna. För femmorna klarar lätt att göra en egen koreografi. Eleverna har övat på idrottslektioner och vissa även i klassrummet. Genom dansen har elever hamnat i en gemenskap som de kanske inte hamnat i annars. Vissa har funnit motivation till att dansa, medan andra redan älskat att dansa. Genom dansen når vi fler elever som får ökad lust till fysisk aktivitet. För en sak är säker; Alla vill ingå i (dans)gemenskapen!
  
  Och sen var dagen här. När allt skulle levereras med finess. Publiken var på plats. Kamerafolket från sexan som filmade från olika vinklar var på plats. En konferencier som fick rycka in med fem minuters varsel var på plats. Allt var på plats. När dancebattlet drog igång var det inget snack om saken. Alla var där för att leverera sin dans och för att stötta varandra. För som vi skriver "Det HÄR är Drottninghög". Här dansar vi, här stöttar vi och här umgås vi och vi gör det genom dans. Vi skapar trygghet och motivation med dansen. Vi förenar olika kulturer genom dansen. Och när vi upplever problem; Ja, då kan vi ta till dansen. För dans förenar. När man dansar så är man inte olik. När man dansar så har man kul, man stöttar varandra och man umgås. Man har ett mål! När dancebattledagen är kommen så vet du att om alla andra i klassen dansar, så väljer ingen att stå utanför. Alla vill va en del av gemenskapen. Och kom ihåg... Det HÄR är Drottninghög!
 
För att ta del av dagen så kika in på @healthdrottninghog på instagram!
   
0 kommentarer
publicerat i Allmänt
Taggar: #drottninghögsskolan, #drottninghögsskolansdancebattle, #marksiegbahn
Visa fler inlägg