Spontant samarbete mellan treor och sexor

Stormen Gorm lamslog kollektivtrafiken, vilket gjorde att vår bildlärare satt fast på tåget. Jag passade på att ta tillfället i akt att ha ett spontant samarbete och bjöd in sexorna, som skulle haft bild, till idrott med treorna. Klasserna körde redskapsbrännboll och vissa sexor agerade domare och hjälpte treorna. När treorna fick berätta om sin upplevelse  var momentet att imponera och visa sig duktig för sexorna återkommande kommentarer.
Det spontana och överraskande kan vara oerhört lärorikt och är ofta det eleverna minns. 
 

Walk and talk-möte

 
Drottninghögsskolans förstalärare har fått i uppdrag att leda samtal kring värdegrunden på skolan. Vi utgår från Bo Hejlskovs bok Beteendeproblem i skolan. Jag kickade igång vårt möte med att låta min grupp diskutera samtidigt som vi gick en promenad I det härliga vintervädret. 

Besök av försteläraren i svenska

 
i veckan var Åsa, en av skolans förstelärare,på besök för att se hur språkundervisning bedrivs i idrott och hälsa i trean. Hennes uppdrag är att bedriva svenskundervisning för nyanlända. . Uppgiften hade hon fått från Malmö Högskola och hon hade med sig ett observationsschema för att se hur taltiden disponerades mellan eleverna.
 
Vi inledde lektionen med att eleverna fick göra en riskanalys av hinderbanan de skulle genomföra. Eleverna pratade först i smågrupper om vilka risker som fanns i banan. Uppgiften var att varje elev skulle välja en eller flera redskap som bedömde kunde vara farliga och förklara varför. Därefter fick de redovisa vad de kommit fram till. Eleverna använde sedan sin kropp och fick genomföra hinderbanan, Lektionen avslutades med att eleverna i mindre grupp fick berätta om sina upplevelser. 
 
Åsa tyckte det var väldigt givande att se att språkutveckling förekommer på idrotten. Hon tyckte det var nytänkande och språkutvecklande att alla elever fick prata i smågrupper. Genom att delge sina tanker i större grupp maximeras språkutveckling. 
 
 
Visa fler inlägg