TV-experter på lektionen

 
Igår hade treorna en bollek där de fick öva på  bland annat kasta, fånga och spelförståelse. För att tydliggöra för eleverna hur deras positionering och spel var fick de vata delaktiga och vara sina egna tv-experter. Jag fotade och filmade eleverna in action för att sedan bryta för en samling. I samlingen visade jag ett klipp eller en bild i taget och eleverna fick i sina smågrupper diskutera vad som var bra och vad som kunde bli bättre i spelsekvensen. På så sätt får eleverna utveckla sitt språk genom att reflektera. De får också granska sig själva och hjälpa klasskamraterna att bli bättre. Det var positiv skillnad i rörelsemönstret före och efter att våra egna tv-experter hjälpt varandra.