Övningar till smileloppet

Ja och Nej/ sant eller falskt Syfte: intervallträning samt repetition av förvärvad kunskap. Förberedelse: Skriv ner påståenden utifrån det ni arbetat. Om ni har tio minuter så bör 20 påståenden vara lämpliga. Genomförande: Samla eleverna i mitten av fotbollsplanen. Förklara att du kommer att säga ett påstående och att eleverna ska avgöra om det är sant eller falskt. Om de anser att det är sant ska de springa till ena målet och om de tror att det är falskt springer de åt det andra målet. Samla därefter eleverna i vid mittcirkeln igen och be dem motivera sitt svar. Säg därefter ett nytt påstående. Variation: variera antalet påståenden. Låt eleverna skriva sina egna påståenden. Låt eleverna leka leken i mindre grupper där de turas om att dra en lapp ur "påståendelådan".