Värdegrundsarbete hela dagen

Idag fick jag förmånen att arbeta med sexorna hela dagen eftersom deras klasslärare vabbade. Det blev en dag med värdegrundsarbete. Dagen inleddes med en "ryktesberättelse". Fem elever fick lämna klassrummet. Jag läste upp en historia för en elev som sedan fick berätta den för nästa elev. Den eleven fick sedan återberätta det hen hört för nästa elev.. När berättelsen återgivits av alla fick den sista eleven berätta historien för hela klassen. Efter att jag läst upp originalet diskuterade eleverna konsekvenserna av att en historia berättas i flera led. Vi pratade om ryktesspridning och varför det blir så när flera återger en händelse. Därefter fick eleverna se kortfilmen Ta mig som handlar om elever i tonåren som bytt könsroller i idrott och hälsa. Filmen väckte en del känslor då den var utmanande. Det var begrepp som var sexuellt laddade, stereotyper som utmanades och situationer som utmanade elevernas fördomar. Eleverna fick inte kommentera under filmen utan fick vädra sin åsikter gruppvis under en walk n talk. När klassen kom tillbaka diskuterade vi fördomar, genustänkande och varför eleverna har de åsikterna de har.
Sexorna fick oxå ha idrott med fyrorna där de först inledde med ett fyspass. Därefter hade de killerboll lagvis. Eleverna fick öva på samarbete över årskurserna och det var imponerande att över 30 elever kunde samsas i en övning som det lätt kan uppstå irritation i.
Visa fler inlägg