Spontant samarbete mellan treor och sexor

Stormen Gorm lamslog kollektivtrafiken, vilket gjorde att vår bildlärare satt fast på tåget. Jag passade på att ta tillfället i akt att ha ett spontant samarbete och bjöd in sexorna, som skulle haft bild, till idrott med treorna. Klasserna körde redskapsbrännboll och vissa sexor agerade domare och hjälpte treorna. När treorna fick berätta om sin upplevelse  var momentet att imponera och visa sig duktig för sexorna återkommande kommentarer.
Det spontana och överraskande kan vara oerhört lärorikt och är ofta det eleverna minns. 
 
Visa fler inlägg