Vi måste ta ansvaret - rör på er!

Under det senaste året har media det flitigt diskuterats huruvida barn rör sig tillräckligt mycket eller inte och ämnet idrott och hälsa har ofta fått stå i skottgluggen. De som diskuterat har ofta refererat till antingen sin egen skolgång eller till sina barns skolgång och det har sällan varit något positivt som sagts. Åsikterna har ofta handlat om att eleverna rör sig för lite, de får stå i kö och det bara är bollspel osv. Sällan har någon av åsiktshavarna refererat till någon forskning eller till någon bredare undersökning. Och det är lugnt, Det behöver de inte heller. Alla får gärna ha en åsikt kring skolan och jag uppskattar engagemanget. Men frågan är vad det bidrar med? När jag lärde mig köra bil så fick jag ha teorigenomgångar, läsa på inför teoriprovet och ha en hel del tid som inte spenderades i bilen. Nu spenderar jag inte så mycket teoritid kring min bilkörning eftersom jag nu har grunderna och kan ägna tiden i bilen. Jag skulle kunna dra flera olika liknelser och det skulle förmodligen alla andra också kunna göra. Min poäng är att idrottsämnet i skolan har en viktig del där idrottslärarna ska ge eleverna en grund så att de kan fatta hälsosamma val senare i livet. Vill vi ha barn som rör på sig behöver alla på skolan ta ett ansvar. Att rörelse och inlärning hör ihop är knappast något nytt längre. Anders Hansen har skrivit både ”Hälsa på Recept” och ”Hjärnstark” som beskriver fördelarna och vad som händer i hjärnan under rörelse. Boken Spark av John j Ratey som handlar om rörelse och inlärning har inspirerat en stor del av lärarkåren. Arne Kastenbom på Rönnowska skolan I Helsingborg har drivit pulsträning i flera år med framgångsrika skolresultat. Jag skulle kunna göra listan lång med flera referenser till forskning, men nöjer mig här. Så om vi vill ha barn som rör på sig mer så måste alla lärare, skolledare, föräldrar och politiker ta ett gemensamt ansvar. Som lärare kan du införa mer rörelse i samtliga lektioner. Som förälder kan du röra dig med barnen. Som politiker kan du ta beslut som ger barnen möjligheter att röra på sig. Den naiva bilden som ges av idrottslektionerna i media behöver nyanseras. Som idrottslärare kan jag låta mina elever röra på sig under idrottslektionerna, men det jag vill är att de får den kunskap de behöver för att kunna röra på sig resten av livet.
Visa fler inlägg