Mer idrott på fritids

Utöver de aktiviteter i idrottshallen som 6:orna på skolan håller för fritidsbarnen, så satsar nu fritshemmet på att nyttja idrottshallen i större utsträckning. Det som erbjuds är lekar, sporter och egna aktiviteter som de större barnen kan hålla i själva.
 
Fritidsbarnen har tyckt det varit superkul att få vara mer i idrottshallen och dessutom har gruppdynamiken förbättrats!
 
 
Visa fler inlägg