Anton Rehnberg Manglaris, Hälsopedagog

Mitt namn är Anton Rehnberg Manglaris och jag jobbar som hälsopedagog på Drottninghögsskolan. I mitt uppdrag är jag idrottslärare för klasserna 1-2, jag är ansvarig för en fritidsgrupp och slutligen jobbar jag med att utveckla rastaktiviteter och hälsosatsningar på skolan.
 
Jag är utbildad hälsopedagog från Högskolan i Halmstad och har ett brinnande intresse för hälsa och utveckling för barn och ungdomar. Jag har tidigare jobbat och praktiserat i anknytning till barn och har även varit ansvarig för ett hälsoavsnitt i en månadstidning.
 
Om ni vill kontakta mig gör ni det på: anton.rehnbergmanglaris@helsingborg.se
Visa fler inlägg