Övningar till smileloppet

Stafett: Syfte: intervallträning, samarbete och frågesport Förberedelse: skriv ner 16 frågor om det berörda ämnet. Genomförande: dela in klassen i fyra grupper och dela in frågorna i fyra lådor. Alla elever springer fram och läser en fråga ur hinken och springer sedan tillbaka och diskuterar svaret. Svaret skrivs ner på en lapp. Därefter upprepas processen tills alla fyra frågor besvarats. Eleverna byter sedan led och får fyra nya frågor. Processen upprepas till alla grupper svarat på frågorna. Variation: eleverna kan skriva frågor. Använd ett program (fråga Anna) på iPaden som rättar svaren direkt. Då kan du även ha extrarunda för fel svar.