Språkutvecklande arbetssätt inom ämnet idrott och hälsa

Vår genrepeedagog Vlatka Glumac arbetar på skolan med språkutveckling. Vlatka fick ta del av pulsanalyserna som sexor gör.
 
Hon föreläser även på andra skolor och utbildar lärare i genrepedagogik. Vi välkomnar henne som gästbloggare:
 

Språkutvecklande arbetssätt inom ämnet idrott och hälsa

              Är det sant?

              Är det möjligt?

Ja, allt är möjligt på Drottninghögsskolan.

              Hur gör man då?

Här kan ni läsa hur eleverna i åk 6 jobbar med pulsanalys efter en utförd aktivitet.

Genom att få klara och tydliga uppgifter jobbar eleverna med att beskriva, uppskatta, förklara, analysera och utvärdera aktiviteten i form av en personlig reflektion.

Glada hälsningar från genrepedagog

                                                      Vlatka