Tydliga mål har gett goda resultat!

2017 kommer att bli ett stort år för Drottninghögsskolan. Skolans nya matsal invigs i februari, ny personal ska anställas som ska arbeta med hälsoprofilen och förhoppningsvis inleder vi en ny tradition med #drottninghögsskolansdancebattle. Samtidigt kan det vara bra att vända blickarna bakåt och se vad som har gjorts under den tiden som inledningsvis jag och Anton jobbat här.
 
Tiden innan 2014 var en hälsocoach ansvarig för hälsoarbetet. Det var fokus på rastdisco, mindfullness och just dance i klassrummen och skolmästerskap i diverse bollsporter. Det fanns ingen lärare i idrott och hälsa, vilket i sin tur påverkade kvalitén på den undervisningen.
 
Läsår 14-15 - jag anställs
Mål 
att observera och analysera fördelar och nackdelar i idrottsundervisningen på skolan
Att införa ikt och genrepedagogik i idrottsundervisningen
Införa så att undervisningen i idrott och hälsa genomförs utifrån Skolverkets riktlinjer
 
Idrottsundervisningen under tiden innan 2014 hade fokus på målen kring lek och idrott. Det fanns vissa mål som eleverna aldrig arbetat med. Och elever ville inte heller arbeta med de målen. Dåvarande femmor och sexor var förvånade över att det fanns kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa. Betygen för sexorna det året blev relativt låga, med vissa undantag. 
Fokus låg på att "sätta ämnet på kartan", genom att visa den bredd som idrott och hälsa har.. Genrepedagogik blev ett inslag som genomsyrade undervisningen genom pulsanalyser, samtalsgrupper och parsamtal. IKT blev ett inslag som frekvent genomsyrade undervisningen. Eleverna fick vissa genomgångar på projektorn, filmer med övningar på IPaden fanns i många sammanhang och appar användas för att ge eleverna en förståelse för ämnet. Elever fick större ansvar och förekom i instruktionsfilmer som övriga elever fick ta del av.
 
Läsår 15-16 Anton anställs 
Mål
- att använda pulsklockor och genrepedagogik för att höja betygen i idrott och hälsa
- använda elever som ledare i olika sammanhang tex fritids.
- införa pulsträning som ett frekvent inslag i olika klasser
- ge förutsättningar för utelektioner under de teoretiska passen och få teorilektioner mer fysiska.
 
2015 var pulsträning i samband med inlärning en relativ ny förseelse i Sverige, men Drottninghögsskolan var tidig med att köpa in utrustning för pulsträning. Pulssystemet användes främst för att utveckla elevernas språkkunskaper och för att få en förståelse för hur hälsan påverkas av rörelse. Pulsanalyser blir ett inslag som används av femmor och sexor. 
 
Pulsträning i olika klasser införs där dåvarande sexor, femmor och fyror går i bräschen med pulsträning på schemat en gång i veckan. Pulsträningen har som syfte att höja målen i övriga ämnen. 
 
Inslaget med att elever fungerar som en förlängd arm av mig och Anton blir frekvent använt läsåret 2015-2016. Sexorna leder fritidsbarn en gång i veckan. De ansvarar även för personalträning vid två studiedagar. 
 
- personal får stöd genom övningar för att genomföra sina lektioner ute och på ett fysiskt sätt. Vissa klasser använder det mer än andra. Det är ett område som behöver förbättras.
 
Läsår 16-17
Mål
- bibehålla de inslagen vi infört tidigare år och förbättra dem
- få eleverna att arbeta mot ett gemensamt mål
- få sexorna att fungera som ledare i olika sammanhang.
- få sexorna simkunniga.
 
 
De inslagen som införts tidigare läsår lever kvar. Dock behöver "de vanliga" lektionerna bli mer praktiska och fysiska. Att lära sig genom rörelse är något som flera studier visar har ett positivt resultat för inlärningen och där måste vi hänga med.
 
I år har vi i flera arbetsområden valt att ha en "final". Eleverna får öva olika saker utifrån målen i idrott och hälsa som sedan avslutas med ett event. I höstas var det stora eventet Ninja Warrior och under våren är det #Drottninghögsskolansdancebattle för alla och beachhandboll för mellanstadiet.
 
Årets sexor har tagit ett stort ansvar för skolans hälsoprofil. De leder fritidsbarnen två gånger i veckan. Ena gången är det pulsträning, medan andra gången erbjuds dans. De har även varit ledare för ettorna och bidragit med danser till 1-4 för att göra #drottninghögsskolansdancebattle möjligt. De gjorde även en brain break-julkalender. 
 
I höstas fick sexorna tre veckors intensivsim. Resultatet var över förväntan där inga elever underkändes i julas pga bristande simkunskaper.
 
Det som behöver utvecklas är att få de "vanliga" lektioner mer fysiska i samtliga klasser. Under läsåret har jag fokuserat på att en gång i veckan arbeta med studieteknik i sexan på ett praktiskt sätt. Eleverna  har visat uppskattning när de fått röra på sig samtidigt som de lär sig teoretiska saker. Under våren kommer sexorna att använda sig av nyinköpta redskap för att kunna röra sig i samband med deras läsning.
 
När jag summerar vad som skett i hälsans tecken  sedan jag och Anton anställdes märker man en klar utveckling jämfört med innan.. Det är uppenbart att förutsättningarna har varit goda för att lyckas. Det har funnits en ekonomi som gjort att vi har kunnat köpa den utrustning som behövs. Det har funnits tid till att sätta sig in i den forskning som finns. Och slutligen har det från ledningsmål funnits ett engagemang och en vilja att förändra och förbättra hälsoprofilen. Jag har känt uppmuntran och stöd att förverkliga de idéer jag haft. 
 
För er som vill läsa vad som skett har allt dokumenterats och utvärderats i bloggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 kommentarer publicerat i Allmänt
Taggar: #drottninghögsskolan, #idrottochhälsa, #marksiegbahn