Skolans hinderbana

Under de senaste två veckorna har skolans blivande hinderbana tagit form. Femmorna fick i uppgift att i sex olika grupper ansvara för att skapa vars en hinderbana på skolgården. De fick därefter göra en karta och skriva vad man skulle göra vid varje kontroll. De blev en god variation på övningar med allt från balansövningar till klättrande och rutschkaneåkande.
När alla hinderbanor var färdiga har klasserna på skolan fått testa dem för att sedan rösta på vilken hinderbana de gillar bäst. För eleverna som kan kartan blir det bra orienteringspass, medan för de yngre eleverna blir det spännande lektionspass. Femmorna känner stolthet över att vara delaktiga i att få fram Skolans hinderbana. De övar sig i samarbete, kartkunskap och ansvarstagande. Deras fantasi flödar! För min del får jag sex nya banor till skolgårdsorientering.
Tanken är att vinnande bana ska kunna användas på raster, som pauser på de teoretiska lektionerna och på fritiden.