Livskvalitetsprogrammet for real!

Alla boende i Helsingborg är viktiga för staden och det är viktigt att Helsingborg stad är en attraktiv stad. Livskvalitetsprogrammet är en del av stadens satsning för att öka livskvaliteten för Helsinborgarna. Under våren har jag varit en del av de grupper som ska införliva Livskvalitetsprogrammet där mitt fokus legat på viljeinriktningen Livslång aktivitet. Livslång aktivitet fokuserar på att invånarna i staden ska erbjudas möjligheter till god hälsa i form av bl.a. rörelse och attraktiva miljöer för rekreation.
Som idrottslärare lägger jag stort fokus på att ge eleverna möjligheter att kunna påverka sin hälsa på olika sätt och att skapa helsingborgare. I praktiken innebär det att eleverna får kunskap kring pulsträning, kunskap kring kost och lär sig nyttja det som Helsingborg som stad erbjuder.
Alla helsingborgare vet att beachhandbollen närmar sig. Våra elever har under de senaste veckorna passat på att använda Drottninghögs egna Beachhandbollsplan som "idrottshall" för att träna. Och när det var dags att träna i morse hade även Dalhem valt att träna på samma plats, utan vår kännedom. Då jag anser att goda relationer är grunden till samarbeten har jag och Eskil (Dalhems idrottslärare) haft kontakt tidigare och haft samarbete vid tidigare tillfällen. Det innebar också att vi kunde ta en snabbt beslut och bestämma att våra elever kunde möta varandra. Träningstillfället visar att det är så otroligt viktigt att det byggs områden som ges tillfälle till planerade och spontana möten. Våra elever ges möjligheten att på skoltid lära sig regler för beachhandboll och kan sedan på sin fritid spela på området. När vår klass lämnade planen stod nästa skola på tur och undrade om de kunde möta Dalhems elever. Beachhandbollsplanen på Drottninghög är ett tydligt exempel när människor ges möjligheten att interagera och motionerna antingen spontant eller planerat. Det är Livskvalitetsprogrammet när det är som bäst!
0 kommentarer publicerat i Allmänt
Taggar: #drottninghog, #drottninghögsskolan, #idrottochhälsa, #livskvalitetsprogrammet, #marksiegbahn