Det (De) rör på sig!

Ett av mina mål på skolan är att få mer rörelse i den dagliga verksamheten i skolan. Det har skrivits spaltmeter om forskning som visar stt barn lär sig effektivare efter och i samband med rörelse. Hjärnan blir helt enkelt mottagligare av rörelse. Några som hakat på tåget är Johanna, sexornas lärare, Mikaela, treornas lärare. Mikaela använder sig frekvent av olika sorters pulshöjande aktiviteter i sin undervisning. Det kan röra sig om ett nutidskryss där eleverna ska springa till en angiven plats som motsvarar rätt svarsalternativ, dans eller en ett kort pulspass från en videofilm.
Johanna har i sin tur börjat använda naturen till elevernas lärande. Det behöver inte alltid krävas så mycket för att förändra det vardagliga, ibland kan det räcka att flytta undervisningen ut för att stimulera eleverna. I veckan lät Johanna eleverna samla saker som de kunde hitta i sin omgivning. När de samlat färdigt skulle de skriva en återberättande text. Eleverna vill i sin tur filma den återberättande texten vilket de fick.
Det tar tid att förändra saker och på Drottninghlgsskolan är vi på god väg. I skrivande stund ingår 3-6 i någon form av projekt med rörelse för att höja inlärningen.