Uppmuntran till spontanaktivitet

Idag hade sexorna sitt andra pass i idrott och hälsa för terminen. Lektionen inleddes med betygsgenomgång och vad som ska hända under läsåret. Avslutningsvis gick eleverna ut och fick fick ha spontan fysisk aktivitet i snön. Den spontana aktiviteten kommer att lägga grunden för framtida arbete med att arbeta både teoretiskt och praktiskt kring det centrala innehållet kring friluftsliv och utevistelse. Eleverna har en erfarenhet att utgå ifrån när vi ska arbeta kring fysiska aktiviteter utomhus, klädsel under olika årstider, säkerhetstänkande osv. Då snön är ett sällsynt fenomen i Helsingborg passade eleverna på att leka på isen på skolgården.