Skapande av egna bollekar

Idag fick sexorna i uppgift att skapa egna bollekar/bollspel. Under en tid har vi arbetat med spel och för att eleverna skulle visa sina kunskaper fick de i grupp skapa egna bollspel som de övriga i klassen fick prova. Eleverna fick matriser att utgå ifrån och för att nå det högsta betyget skulle de skapa ett spel som fungerade på övriga deltagare, gav möjligheter till att välja flera olika strategier och att det fanns olika nivåer i spelet. Elevernas spel kommer i fortsättningen användas i andra klasser eftersom de höll så hög nivå. När alla är provade kommer jag be eleverna att lägga ut dem på bloggen.