Dans med förskolebarnen

Rörelse är en viktigt del i vardagen, vilket vi implementerar mer och mer under skoltiden. Förskolan har rörelse iform av dans på måndagar i multiteket. Detta ger en möjlighet för barnen att lära sig olika sociala samspel samtidigt som de får bättre kontroll på sin kropp. Motoriken förbättras och barnens tro på sig själva ökar.
Detta är en uppskattad stund för barnen och de har väldigt roligt.