Tips på lektion med kombination läsförståelse och rörelse!

För någon vecka sedan var jag (Anton) inne i åk 2 och skulle ha läsförståelse och jag valde att först hålla i en högläsning. Sedan diskuterade vi berättelsen och slutligen tog jag ut eleverna och körde sant eller falskt på multiarenan med frågor kopplade till berättelsen. Det var många elever som tyckte det var ett roligt sätt att jobba med läsförståelse och det var heller inte självklart att den snabbaste eleven var den som tog sig till rätt sida först.