När jag lagt grunden kan vi experimentera - experimentell idrott

Har jag nämnt att jag verkligen älskar mitt jobb? Jag älskar när jag får grupper att nå målet som jag har för dem. Ena femman har verkligen nått dit och då sätter vi nya mål. Ett av mina mål med grupperna i mellanstadiet är att eleverna ska ges möjlighet att lägga upp strategier i idrottsundervisningen. Är det en lek på lektionen ska eleverna ha möjlighet och tid att sätta upp en strategi för hur de löser uppgiften tillsammans. Vem är det som ska ta de där ärtpåsarna och vem ska kasta bollar exempelvis. När barnen är yngre ansvarar jag för baka in strategin i leken och ge eleverna färre val. När de är yngre får alla prova alla roller i leken. När de går i femman och sexan vill jag att de ska kunna se att det finns olika roller och att de ska fördelas mellan deltagarna. Vår ena femma har en utmärkt förmåga att lösa den problematiken. Det hade de inte för ett år sedan. Sedan jag fick eleverna har jag vaggat in dem i känsla av att det är deras ansvar att lektionerna ska flyta. Eleverna vet om att det finns elever som fuskar ibland. Men om spelet, leken eller aktiviteten ska flyta vill jag att de ska inse att om individen tar sitt ansvar så fungerar gruppen och lektionen. Jag intalar dem att det hjälper inte att jag påtalar om och om igen att fusk är fel. Det vet ALLA redan. Det jag måste få de till att göra är att inse att ingen vaktar dem hela tiden. Att det inte är ok att fuska om ingen ser. Där är vår ena grupp femmor. När vi kommit dit så kan vi experimentera. I måndags lekte vi en lek som går ut på att ena gänget är apor som vaktar sina bananer (ärtpåsar) och kastar bollar på de som försöker ta dem. Alla lekar kan lekas på olika sätt. Då blir eleverna delaktiga och kan ändra reglerna efter behag. Eleverna blir delaktiga i en demokratisk process. De lär sig att styra sin undervisning. Är de missnöjda med sin ändring kan de alltid ändra tillbaka. Gruppen får en känsla över att det de säger faktiskt är viktigt - på riktigt. Och för min del så blir lektionerna mer spännande och jag vinner elevernas förtroende.