Matte+svenska+idrott och hälsa=pulsboll

I pulsboll lär sig eleverna träna det mesta. Pulsboll spelas i två lag där innelaget ska ta sig förbi hinder för att ta en ärtpåse.  Utelaget ska i sin tur kasta bollar på innelaget så att de inte lyckas ta ärtpåsar. Båda lagen byter sedan med varandra.
 
Hade  leken endast sett ut så hade leken bidragit till att utveckla elevernas förmåga i att träna sin kondition, koordination, bollkänsla och smidighet. Sett ur ett idrottsperspektiv är det rätt bra. Samtidigt vill jag få in fler moment i undervisningen. Därför gjorde vi så att eleverna i samband med bytet fick kolla vilka fyra i laget som fick högst puls och räkna in det i sina poäng. På det sättet lär eleverna sig att resonera med varandra och få utveckla sina matematiska kunskaper. Det är en av anledningarna till att jag tycker pulsmätarna bidrar så mycket till undervisningen.
 
 eleverna är aktiva och på mattorna visar projektorn elevernas puls.