Beep-test som inledning på pulstema

 När vi inledde vårt fokus på pulsträning gjorde våra femmor och sexor ett beep-test. Tanken med beep-tester är att få eleverna att förstå vilken form de är i i dagsläget. Efter testet har eleverna i läxa att göra en Pulsanalys. Där får de möjlighet att reflektera över sitt resultat. Beep-testet kommer återkomma flera gånger under terminen som reflektionsunderlag för eleverna. Eleverna kommer genomföra olika "pulsläxor" varje vecka och några elever kommer att få i läxa redovisa sin Pulsanalys för de övriga i klassen. På det viset kan alla lära sig av varandra!