Utvärdering av hälsoarbetet

I och med det fina vädret börjar jag inse att det är dags att summera och analysera läsåret. Det har hänt en del ur ett hälsoperspektiv på drottninghögsskolan. Under läsåret har jag haft följande fokusområden: - pulsträning för femmor och sexor - mer rörelse i klassrumsundervisningen - mer fysisk aktivitet under skoldagen Under terminsstarten introducerade jag tre motionscyklar i klassrummen för att öka inlärningen. Tanken är att eleverna ska kunna röra på sig samtidigt som de läser eller tittar på ett filmklipp. Inledningsvis gick det lite segt och klasslärarna hade väl inte fått den faktabakgrunden jag borde gett dem. Idag är cyklandet i full gång och skapar en variation i undervisningen. Jag har även försökt att förse klasslärarna med metoder som höjer elevernas fysiska aktivitet. Metoderna används till viss del eller har kanske inspirerat dem till att ha undervisning med rörelse. Det är ett tydligare inslag i undervisningen idag än jämfört med ett år sedan.
Pulsträningen i samband med idrott och hälsa för femmor och sexor har blivit ett stående och inarbetat inslag. Sexorna har använt pulsträningen för att främst höja sina resultat i idrott och hälsa. I och med att eleverna förses med pulsband kan de koppla de teoretiska kunskaperna till pulsträningen. Vi diskuterar olika begrepp inom träning och hälsa och relaterar det till pulsträningen. Eleverna har fått förmågan att resonera kring sin hälsa med hjälp av pulssystemet och sexornas kunskaper är betydligt högre än i femman. Pulssystemet är också en del av ikt- och genrepedagogiska profil som finns på skolan då eleverna får använda sina digitala verktyg när de utvecklar sitt språk. Under den senaste tiden har även pulssystemet introducerats i fyran och varit otroligt uppskattat.
Under våren har fyror, femmor och sexor fått möjlighet till utökad fysisk aktivitet under sin skoldag utöver idrott och hälsa. Passen är ett led i att ha aktiviteter som är pulshöjande för ökad inlärning. Samtidigt får de tillfälle att träna sina sociala förmågor, vilket är ett led i skolans värdegrundsarbete. Samtliga inslag är väl vetenskapligt förankrade och beprövade. Då vi har flera metoder i gång samtidigt är det svårt att avgöra vilka av metoderna som ger resultat eller om samtliga gör det. Samtidigt har jag inte tagit del av någon forskning som visar att rörelse motverkar inlärning.
0 kommentarer publicerat i Allmänt
Taggar: #drottninghögsskolan, #förstelärare, #idrottochhälsa, #marksiegbahn