Hopprepshoppande med analys

Idag fick eleverna i sexan hoppa hopprep under olweuskvarten. De blev indelade i grupper och fick analyserna varandras teknik.Eleverna kom fram till att om man hoppar i tio minuter kommer höjden på hoppen, hastigheten och hur stora rörelser med armarna de gör påverka hur ansträngande aktiviteten blir.