Vår hälsosatsning är i full gång!

Vi är på gång! Det händer galet mycket grejer när det gäller hälsoarbetet. För ett och ett halvt år sedan fanns ingen idrottslärare på Drottninghögsskolan. Sedan dess har det tillkommit en idrottslärare och i höstas anställdes två hälsopedagoger. Vi vill påstå att det syns rejält. Utan att sticka ut hakan anser vi att vi har både bredd och djup i aktiviteter. Det är nästan svårt att se att så mycket hänt på så kort tid. För at alla ska kunna ta del av de aktiviteterna har vi valt att lista dem så att alla kan inspireras!
Under lektionerna i idrott och hälsa - implementering av en röd tråd i idrott och hälsa från 1-6 - sexorna har nyligen planerat vårterminen själva utifrån det centrala innehållet. Deras inflytande på lektionerna i idrott och hälsa uppmärksammas i lärartidningen Mivida i februari. -Afro och zumba,med Jennifer som är instruktör, i klasserna 3-6 och även i förskoleklass -Genrepedagogik kombinerat med idrott och hälsa. Eleverna samtalar i mindre grupper utifrån olika frågeställningar. Femmor och sexor arbetar med pulsanalyser. - normkritiskt tänkande där sexor analyserar omvärlden. - Laborativ idrott och hälsa där eleverna provar olika tekniker för att se vilken som är bäst. - eleverna i femman och sexan gör pulsanalyser med utvecklat pulssystem som visas på projektorn - eleverna i femman skapar egna danser - eleverna använder sig av ipads för att analysera sig själva vid behov
Projekt i skolan - walk n talk - pauszumba i ettan och trean - rastaktiviteter med rastvagn - pulsträning under olweustid i sexan en kvart i veckan - dans på multiteket för förskolan - eleverna i sexan åker till vallåsen för stipendiepengar
Projekt på fritids - sexor leder fritidsbarn på onsdagar i idrottshallen. En handfull av Sexorna ansvarar för aktivitet och genomförande av aktiviteten. - prova på dans - innebandyskola - fotbollsskola - handbollsträning Utanför skoltid - zumba för elever i femman och sexan - dans på Drömljus
I pipen - praktiska klassrum. Klassrum där eleverna är aktiva i teoretiska ämnen - Smileloppet - praktiska aktiviteter kopplade till teoretisk undervisning för att träna till Smileloppet - Springtime för personal - aktivitetsdag på Idrottens hus för 4-6 - samarbete med impulse dancestudio - fotboll för personal - praktisk engelska och matte för fyror i idrottshallen - rastkampen