Övningar till smileloppet

Ordsamling: Syfte: intervallträning och att lära sig expertord/ämnesord Genomförande: skriv ner alla ämnesord fyra gånger som eleverna ska använda. Lägg dem i fyra hinkar. Fördela eleverna i fyra grupper. Eleverna ska sedan en i taget i varje lag springa och ta en lapp. Aktiviteten pågår under en viss tid. När du bryter leken går eleverna in och använder orden i ett sammanhang. Eleverna kan antingen skriva meningar eller berätta muntligt. Variation: be eleverna hitta på variationer av aktiviteten. Eller utmana dig själv i att göra det!