Ledaruppgift för sexor

Idag fick halva sexan i uppgift att leda våra fyror i dans. Genom uppgiften fick sexorna träna sitt ledarskap samtidigt som det blev ett tillfälle där eleverna fick lära känna varandra bättre. Fyrorna fick fördelen att ha riktigt duktiga dansare som instruktörer på sin lektion. Samarbetet ökar också sammanhållningen på skolan! Win-win för alla inblandade parter