Dansa dig till faktakunskap

Idag hade sexorna ett pass där de skulle lära sig om isvett. Det var ren faktakunskap som skulle läras in. Vi började lektionen med en snabb genomgång om att inlärning ökar när hjärnan är aktiv. Eleverna fick inledningsvis se en film om isvett (finns på ur.se). Under tiden de kollade på filmen skulle de skriva ner fem-sex meningar var om det de fick lära sig. Därefter blev eleverna indelade i "ettor" och "tvåor". Varje etta och två parades ihop. Uppgiften de skulle genomföra i par var att de skulle läsa upp en mening de skrivit som var viktigt att veta gällande förhållningssätt på isen. Därefter skulle båda i paret genomföra en praktisk övning tio gånger. Övningen kunde exempelvis vara upphopp, danssteg eller något annat liknande. Därefter fick nästa person i paret läsa sin mening och proceduren återupprepades. När eleverna läst alla sina meningar fick tvåorna gå vidare till en annan etta medan ettorna fick en ny partner. Proceduren upprepades i 15 minuter och eleverna fick nöta in faktakunskap på ett roligt och lörorikt sätt. I slutet av lektionen fick eleverna skriva ner det de lärt sig om isvett. Succé!
Låtval watch me och locket out of heaven sultan remix