Integrera teori med praktik

 Våra treor fick arbeta med pulshöjande stationer. Efter passet fick de i sina grupper svara på frågor för att knyta ihop teori med praktik. Alla i gruppen skulle besvara frågorna och alla skulle lyssna på varandra. Det var ett perfekt tillfälle att resonera kring idrott och hälsa. På så sätt lär eleverna sig av varandra!