Besök av försteläraren i svenska

 
i veckan var Åsa, en av skolans förstelärare,på besök för att se hur språkundervisning bedrivs i idrott och hälsa i trean. Hennes uppdrag är att bedriva svenskundervisning för nyanlända. . Uppgiften hade hon fått från Malmö Högskola och hon hade med sig ett observationsschema för att se hur taltiden disponerades mellan eleverna.
 
Vi inledde lektionen med att eleverna fick göra en riskanalys av hinderbanan de skulle genomföra. Eleverna pratade först i smågrupper om vilka risker som fanns i banan. Uppgiften var att varje elev skulle välja en eller flera redskap som bedömde kunde vara farliga och förklara varför. Därefter fick de redovisa vad de kommit fram till. Eleverna använde sedan sin kropp och fick genomföra hinderbanan, Lektionen avslutades med att eleverna i mindre grupp fick berätta om sina upplevelser. 
 
Åsa tyckte det var väldigt givande att se att språkutveckling förekommer på idrotten. Hon tyckte det var nytänkande och språkutvecklande att alla elever fick prata i smågrupper. Genom att delge sina tanker i större grupp maximeras språkutveckling.