Elevinflytande i idrott och hälsa

Eleverna i sexan gjorde för en vecka sedan en enkät kring sina lektioner i idrott och hälsa. De svarade på frågor kring variation av lektionsinnehåll, elevinflytande, spårkinlärning osv. Idag diskuterade vi deras syn på vilket sätt de får vara delaktiga på lektionen. Vi skrev upp alla sätt de som får vara delaktiga på på tavlan.